Menu
Site Selector

Adóhírek 2017: Társasági adó

Általános
21dec

Őszi/téli adócsomagban elfogadott változások

Adókulcs

Bevezetésre kerül az egykulcsos, egy számjegyű társasági adó, 2017. január 1-től a társasági adó mértéke egységesen 9 %.

Az adókulcs változásához kapcsolódóan a jogszabály a 2017. évi adóelőleg megállapítására átmeneti rendelkezéseket tartalmaz. A 2015. évben a 19 %-os kulcsot alkalmazó adózók esetén a 2017. évi első félévi adóelőleg összege a 2015. évi fizetendő adó kilenc tizenkilenced részének 20 millió forinttal növelt összegének 50 %-a, amelyet a NAV 2017. január 15-ig határozatban állapít meg. A fenti adózói kör 2017. második félévére és 2018. adóév első félévére vonatkozó adóelőlegét a 9 %-os adómértékkel kell meghatározni.

Adókedvezményekhez kapcsolódó változások

Bővül a filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek és látványcsapatsportok támogatásához kapcsolódó adókedvezmények érvényesítésére nyitva álló idő, az adókedvezmény 2017. január -1-től a támogatás adóévét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe utoljára a korábbi hatodik év helyett.

A fejlesztési adókedvezmény esetén hosszabbodik az igénybevételre nyitva álló idő, valamint az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó létszám, illetve bérköltség növelésére vonatkozó feltételek is enyhülnek.

Az energiahatékonysági beruházás adókedvezménye

Az energiahatékonyságot szolgáló eszközberuházások megvalósítása és legalább 5 adóévig történő üzemeltetése esetén új adókedvezmény vehető igénybe. Az adókedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 30 %-a, de legfeljebb 15 millió euró (amely kisvállalkozás esetén további 20, míg középvállalkozás esetén 10 %-kal növelhető), amely a beruházás üzembe helyezését követő adóévben (vagy az adózó döntése szerint az üzembe helyezés adóévében) és az azt követő 5 adóévben vehető igénybe.

Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

A vendéglátóhelyet üzemeltető adózók a jövő évtől az élőzenei szolgáltatásokra tekintettel a költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték legfeljebb 50 %-ának megfelelő mértékű adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adókedvezmény érvényesítése esetén az élőzenei szolgáltatásokhoz kapcsolódóan elszámolt költség, ráfordítás nem minősül elismert költségnek, így az növeli a társaság adóalapot.

Korai fázisú vállalkozások (startup) adóalap kedvezménye

A jövő évtől adóalap kedvezményben részesülnek a külön jogszabály által meghatározott és regisztrált ún. korai fázisú vállalkozásokba befektető adóalanyok.

Az adóalap kedvezmény mértéke a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének vagy növekményének háromszorosa a részesedés adóévében és az azt követő három adóévben. A kedvezmény a részesedés megszerzése évében és az azt követő 3 évben egyenlő részletekben vehető igénybe, melynek mértéke adóévenként legfeljebb 20 millió forint.

A kedvezmény alkalmazásának feltétele, hogy az adózó, illetve kapcsolt vállalkozása vagy jogelődje a szerzést megelőző 3 évben nem volt tagja a korai fázisú vállalkozásnak, továbbá a korai fázisú vállalkozás az adóalap kedvezmény igénybevételének éveiben ne minősüljön az adózó kapcsolt vállalkozásának.

 

Tavaszi adócsomagban elfogadott változások

A tavaszi adócsomag fontosabb változásait korábbi hírlevelünkben ismertettük részletesebben, az alábbiakban csak röviden felsoroljuk az érintett változásokat:

  • 2016. júliusától korlátozásra kerültek a vásárolt jogdíjra jogosító vagy bejelentett immateriális javak vagy a fenti immateriális javak előállítása érdekében kapcsolt vállalkozásoktól igénybevett kutatás- fejlesztési szolgáltatások kapcsán az adóalap kedvezmények és jelentősen szűkült a jogdíj fogalma.
  • A jogdíj fogalmának évközi szűkítése során a fogalomból kizárt hasznosítási, használati vagy felhasználási engedély alapján használatba adott immateriális javak tekintetében 2017-től 30 %-os mértékű gyorsított értékcsökkenési leírás alkalmazható.
  • A kapcsolt féllel szemben fennálló behajthatatlan követelés adóalap csökkentő tételként történő elszámolásának feltétele, hogy az adózó az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról adatot szolgáltasson.
  • A kapcsolt vállalkozások közötti transzferár korrekció miatti adóalap csökkentő tétel alkalmazásához a 2018-tól a kapcsolt fél nyilatkozatának a különbözet elismerésén túl azt is tartalmaznia kell, hogy a kapcsolt fél a különbözetet figyelembe veszi a társasági adóalap meghatározása során.
  • Ingyenes ügyletek esetén a juttatásban részesülő fél nyilatkozatának 2017-től azt is tartalmaznia kell, hogy a juttatás következtében elszámolt bevételre jutó társasági adót megfizette. Amennyiben a juttatásban részesülő nem végez vállalkozási tevékenységet, továbbra is elég erről nyilatkoznia.
  • Szigorodik a társasági adó törvény alapelve, mely szerint ha a jogügylet célja csak adóelőny a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető. A jövőben nem csak a kizárólag adóelőny elérését szolgáló jogügylet, hanem azon ügylet is a fenti korlátozás alá esik, amelynek fő célja adóelőny elérése.
  • További adóalap kedvezmények kerülnek bevezetésre a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény karbantartásához és felújításához kapcsolódóan, valamint a személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti munkaerő- mobilitási kedvezményekhez kapcsolódóan.
  • A KKV-k beruházásaihoz kapcsolódó adóalap kedvezmény mértékére vonatkozó 30 millió forintos értékhatár, valamint a KKV-k által igénybe vehető beruházási hitelkamat kedvezmény esetén az igénybe vehető adókedvezmény fizetett kamat 60 %-ának megfelelő korlátozása, továbbá a 6 millió forintos értékhatár is eltörlésre kerül.