Menu
Site Selector

ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS EU ORSZÁGOKBÓL

Általános
05szep

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy azok magyar vállalkozások, amelyek európai uniós termékbeszerzéseik és az ott igénybe vett szolgáltatások után forgalmi adót fizettek 2018-ban, kérelmezhetik a külföldi adóhatóságnál ennek visszatérítését szeptember 30-ig.

 

A belföldi adóalanyok jelentős része hajt végre olyan beszerzéseket valamely más európai uniós tagállamban, melyek során az adott tagállami általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) felszámításra kerül.

 

A külföldi áfa visszatérítésre kizárólag adóalanyok jogosultak, akik a vállalkozás érdekében felmerült költségek után megfizetett áfa-t kérhetik vissza. A Tanács 2008/9 EK irányelve lehetővé teszi az európai uniós adóalanyok számára, hogy a törvényi feltételek teljesülése esetén minden olyan áfát visszaigényeljenek melyet rájuk, mint külföldi adóalanyokra, valamely más európai uniós tagállamban áthárítottak.

 

Kérelmet csak olyan vállalkozás nyújthat be, amely a visszaigénylés országában nem rendelkezik állandó székhellyel, telephellyel, illetve nem tart fenn ott olyan fióktelephelyet, amelyen keresztül ott bevételre tesz szert, a visszatérítési időszakban a vonatkozott országban semmiféle termékértékesítést és szolgáltatást nem teljesít. Alapvetően valamennyi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban felmerült költség után megfizetett forgalmi adó visszaigényelhető. Abban az országban, ahol a társaság székhelye vagy telephelye van, az adóalany az adólevonási jogát a rendszeres bevallásában tudja érvényesíteni.

 

Amennyiben a vállalkozás európai uniós országokban is bonyolított le olyan beszerzést, melynek Áfa visszatérítésére lehetőség van, a VGD és Nexia International egész világra kiterjedő hálózata segítségével megszervezzük az Áfa visszatérítést.

 

Szabályozás

 

A külföldi ÁFA visszatérítésnél minden esetben az adott forrásország szabályrendszere a mérvadó. Jó példa erre az üzemanyag ÁFA-jának visszatérítése: míg Magyarországon semmilyen formában nem igényelhető vissza, addig Németországban a személyautóhoz vásárolt üzemanyag után megfizetett német forgalmi adó, az ELEKÁFA keretében visszakérhető, a megfelelő igazolások mellett.

 

Igénylés benyújtásának határideje:

 

A kérelmező a visszatérítési időszakkal érintett naptári évre vonatkozóan (tárgyév) a kérelem benyújtásának határideje a tárgyévet követő év szeptember 30-a, mely határidő jogvesztő. Eddig az időpontig kell elküldeni az ELEKÁFA nyomtatványokat országonként elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül) az adóhatóság részére. Így a 2018-as évre vonatkozóan a visszatérítési kérelem beadási határideje 2019. szeptember 30.

 

A belföldi adóalanynak így nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresnie az áfa visszatérítést illetően, ugyanis helyette az adóalany letelepedése szerinti adóhatóság keresi meg és továbbítja a kérelmet a visszatérítés szerinti tagállam részére. Azt, hogy a visszatérítés szerinti tagállam milyen követelményeket támaszt a visszatérítés tekintetében, minden tagállam vonatkozásában vizsgálni szükséges.

 

A visszatérítési igény összege és időtartama

 

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de legalább három naptári hónapot elérő visszatérítési időszakra vonatkozik, a minimálisan visszaigényelhető áfa összege, amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják, nem lehet kevesebb, mint 100.000 Ft (400 euró). Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év három hónapnál kevesebb fennmaradó részére vonatkozik, az áfa összege nem lehet kevesebb, mint 13.000 Ft (50 euró).

 

Azon ügyfeleink számára, akik a kérelmet önállóan nyújtják be és csak bizonyos, az eljárás során felmerülő egyes kérdések esetén vagy jogorvoslati eljárás során kívánják szolgáltatásunkat igénybe venni, örömmel segítünk szakszerű tanácsadással.

 

A tanácsadási eljárás mellett a VGD Hungary a visszaigénylési eljárás teljes lebonyolítását is vállalja!

 

Ennek keretében átvizsgáljuk a benyújtandó számlákat és iratokat, elkészítjük a formanyomtatvány kitöltését és vállaljuk annak elektronikus ügyintézését, valamint a cég képviseletét mind a magyar, mind a külföldi adóhatóság előtt az eljárással kapcsolatban az eljárás lezárultáig.

 

Az Ön kapcsolattartójaként tájékoztatjuk Önt a két adóhivatal aktuális lépéseiről, illetve a kérelem kapcsán beérkezett visszajelzésekről (pl. A kérelem beérkezéséről szóló visszaigazolás, hiánypótlás, határozat), s teljes vagy részleges elutasítás esetén támogatjuk Önt egy esetleges jogorvoslati kérelemben. Az eljárás időtartalma 4-8 hónap. Az eljárási határidő indokolatlan túllépése esetén Önt kamat illeti meg, melynek érvényesítésében is segítségére vagyunk.

 

Kérdés, kérés esetén további részletekkel örömmel állunk rendelkezésére, kérjük – az eljárási határidő miatt –   mielőbb keresse közvetlen kapcsolattartóját vagy ügyvezetőinket alábbi elérhetőségeinken.

 

Ferencz Gyöngyi                                   Kuntner Andrea                                    Thurn Erik

Chartered Accountant, Tax Advisor       Tax Advisor                                           Chartered Auditor
Partner                                                   Partner                                                 Partner

gyongyi.ferencz@vgd.hu                       andrea.kuntner@vgd.hu                       erik.thurn@vgd.hu