Menu
Site Selector

EKAER

26jan

A 2015. január 1-án bevezetésre került EKAER-rendszerrel kapcsolatos változásokról szeretnénk tájékoztatni Önöket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. január 22-én megjelent tájékoztatása alapján az EKAER-szám bejelentéséhez kapcsolódóan 2015. február 28-ig meghosszabbításra került az az időszak, mely alatt a NAV az EKAER-szám igénylésével kapcsolatos mulasztások alapján nem állapíthat meg mulasztási bírságot és egyéb intézkedéseket sem foganatosíthat.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az átmeneti időszak alatt nem kell EKAER-számot kérni a feltételek teljesülése esetén, a NAV az átmeneti időszakban is ellenőrzi az EKAER-számhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítését, azonban az ellenőrzések során tapasztalt mulasztások esetén csak figyelmeztetést tehet, bírságot nem szabhat ki és egyéb intézkedést sem foganatosíthat.

A fentiekhez kapcsolódóan 2015. március 1-ig az EKAER-szám köteles kockázatos termékek fuvarozása esetén kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség sem keletkezik. Javasoljuk azonban, hogy a kockázatos termékek fuvarozása esetén lehetőség szerint még januárban kérelmezzék a köztartozásmentes adózói adatbázisba, illetve a minősített adózói adatbázisba való felvételüket, mivel ez esetben mentesülnek a kockázati biztosíték adása alól.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy –bár a jogszabály szövege nem ezt támasztja alá- azonban a NAV értelmezése alapján csak akkor mentesülhetnek a kötelezettek az EKAER-szám igénylése alól, amennyiben az útdíjköteles gépjárművel egy címzettnek ugyanazon rendeltetési helyre fuvarozott termékek estében az alábbi mindkét feltétel teljesül:

  • a termékek nettó értéke a 2 millió Ft-ot

ÉS

  • tömege a 2500 kg-ot

nem haladja meg.

Fentiek szerint kockázatos termékek fuvarozása esetében is csak akkor mentesül a kötelezett az EKAER-szám igénylése alól, amennyiben –függetlenül attól, hogy a gépjármű útdíjköteles vagy nem - az egy címzettnek ugyanazon rendeltetési helyre fuvarozott termékek esetén mindkét alábbi feltétel teljesül:

  • kockázatos élelmiszerek nettó értéke az 250.000 Ft-ot (egyéb kockázatos termékek esetében az 1 millió Ft-ot)

ÉS

  • a kockázatos élelmiszerek tömege az 200 kg-ot (egyéb kockázatos termékek tömege az 500 kg-ot)

nem haladja meg.